ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 13 SGK Tin học 8

Giải bài 1 tr 13 sách GK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm: Bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính.

 

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 13 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1