YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 5 Liên kết giữa các bảng

Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 5 về Liên kết giữa các bảng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON