AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó ta thực hiện:

  • A. Nháy đúp vào đường liên kết, sau đó chọn lại trường cần liên kết
  • B. Edit \(\rightarrow\) RelationShip
  • C. Tools \(\rightarrow\) RelationShip \(\rightarrow\) Change Field
  • D. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>