Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 10 Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 10 về Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):