YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 35 SGK Tin học 11

Giải bài 4 tr 35 sách GK Tin học lớp 11

Biến P có thể nhận các giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90 và biến X có thể nhận các giá trị 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

a) var X,P: byte;                  b) var P,X: real;

c) var P: real;                     d) var X:real;

         X: byte;                               P:byte;

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Trong các khai báo trên thì khai báo ờ các câu b và d là đúng, tuy nhiên khai báo của câu d là tốt hơn.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 35 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF