YOMEDIA

Bài tập 3 trang 35 SGK Tin học 11

Giải bài 3 tr 35 sách GK Tin học lớp 11

Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu: integer, real, extended, longint.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 35 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA