YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 36 SGK Tin học 11

Giải bài 7 tr 36 sách GK Tin học lớp 11

Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng:

a) a/b*2;             b) a*b*c/2;      

c) 1/a*b/c;          d) b/sqrt(a*a+b).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Chuyển các biểu thức trong Pascal ở trên sang biểu thức toán học tương ứng:

a) \(\frac{2a}{b}\)

b) \(\frac{abc}{2}\)

c) \(\frac{b}{ac}\)

d) \(\frac{b}{\sqrt{a^2+b}}\)

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 36 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON