YOMEDIA
ZUNIA12

Tin học 11 Bài tập và thực hành 1


Nội dung của Bài tập và thực hành 1 dưới đây sẽ giới thiệu đến các em một chương trình Pascal hoàn chỉnh đơn giản, thông qua đó giúp các em làm quen với một số dịch vụ cơ bản của Turbo Pascal hoặc Free Pascal trong việc soạn thảo, lưu trữ, dịch và thực hiện chương trình. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

 • Giới thiệu một chương trình Pascal hoàn chỉnh đơn giản;
 • Làm quen với một số dịch vụ cơ bản của Turbo Pascal hoặc Free Pascal trong việc soạn thảo, lưu trữ, dịch và thực hiện chương trình.

1.2. Nội dung

a) Gõ chương trình sau:

program Giai_PTB2;

user crt;

var a, b, c, D: real;

x1, x2: real;

begin

clrscr;

write('a, b, c: ');

readln(a,b,c);

D:= b*b – 4*a*c;

x1:= (-b – sqrt(D))/(2*a);

x2:= -b/a – x1;

write('x1 = ', x1:6:2,' x2 = ',x2:6:2);

readln

end.

Chú ý:

 • Dấu chấm phẩy (;) dùng để ngăn cách các khai báo và các câu lệnh.
 • Sau từ khóa end cuối chương trình phải đặt dấu chấm (.).

b) Nhấn phím F2 lưu chương trình với tên là PTB2.PAS lên đĩa.

c) Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 để dịch sửa lỗi cú pháp (nếu có).

d)

 • Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 để thực hiện chương trình.
 • Nhập các giá trị 1; -3 và 2. Quan sát kết quả hiển thị trên màn hình (x1 = 1.00 x2 = 2.00).

e)

 • Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 rồi nhập các giá trị 1 0 -2.
 • Quan sát kết quả hiển thị trên màn hình (x1 = -1.41 x2 = 1.41).

f)

 • Sửa lại chương trình trên sao cho không dùng biến trung gian D.
 • Thực hiện chương trình đã sửa với các bộ dữ liệu trên.

g)

Sửa lại chương trình nhận được ở mục c bằng cách thay đổi công thức tính x2 (có hai cách để tính x2).

h)

 • Thực hiện chương trình đã sửa với bộ dữ liệu 1; -5; 6.
 • Quan sát kết quả trên màn hình (x1 = 2 x2 = 3).

i) Thực hiện chương trình với bộ dữ liệu 1; 1 ; 1 và quan sát kết quả trên màn hình.

3. Giới thiệu một số lỗi thường gặp

 • Error 85: ";" expected: thiếu dấu chấm phẩy.
 • "Invalid floating point operation": phép toán không hợp lệ.
 • Error 10: Unexpected end of file: thiếu dấu chấm sau từ khóa End .
 • Unknown identifier: tên gọi chưa được mô tả
 • Syntax error: lỗi cú pháp

4. Tính năng một số phím

F1

Vào trợ giúp của Turbo Pascal (HELP) .

F2

Lưu tệp đang soạn thảo (FILE/Save) .

F3

Mở tệp đã có trên đĩa (FILE/Open).

F4

Thực hiện chương trình cho đến dòng có con trỏ màn hình (RUN/ Go to cursor).

F6 Chuyển sang cửa sổ tiếp theo khi mở nhiều cửa sổ màn hình soạn thảo.
F7

Thực hiện từng dòng lệnh trên màn hình soạn thảo, kể cả các dòng lệnh ở chương trình con (RUN/ Trace into).

F8

Thực hiện từng dòng lệnh trên màn hình soạn thảo (RUN/Step over) .

ALT+X 

Thoát khỏi Turbo Pascal (FILE/Exit) .

ALT+F9 

Dịch chương trình và sửa lỗi cú pháp (nếu có) (RUN/Run).

CTRL+F9 

Thực hiện chạy chương trình. 

SHIFT+Del 

Tương ứng với lệnh Cut (menu EDIT).

CTRL+Ins 

Tương ứng với lệnh Copy (menu EDIT) . 

SHIFT+Ins 

Tương ứng với lệnh Paste (menu EDIT) .

CTRL+Del 

Tương ứng với lệnh Clear (menu EDIT) .

ALT+Backspace 

Tương ứng với lệnh Undo (menu EDIT) để khôi phục lại trạng thái trước đó của văn bản. 

Bảng 1. Một số phím chức năng trong Turbo Pascal

2. Luyện tập Bài tập và thực hành 1 Tin học 11

Sau khi học xong Bài tập và thực hành 1 các em cần ghi nhớ các thao tác:

 • Khởi động Turbo Pascal.
 • Soạn chương trình.
 • Dịch lỗi cú pháp.
 • Thực hiện chương trình.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 11 Bài tập và thực hành 1 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 1 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 35 SGK Tin học 11

Bài tập 2 trang 35 SGK Tin học 11

Bài tập 3 trang 35 SGK Tin học 11

Bài tập 4 trang 35 SGK Tin học 11

Bài tập 5 trang 35 SGK Tin học 11

Bài tập 6 trang 35 SGK Tin học 11

Bài tập 7 trang 36 SGK Tin học 11

Bài tập 8 trang 36 SGK Tin học 11

Bài tập 9 trang 36 SGK Tin học 11

Bài tập 10 trang 36 SGK Tin học 11

3. Hỏi đáp Bài tập và thực hành 1 Tin học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF