YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 35 SGK Tin học 11

Giải bài 5 tr 35 sách GK Tin học lớp 11

Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 đến 200, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất?

a) var S: integer;             b) var S: real;

c) var S: word;                d) var S: longint;

e) var S: boolean;

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Để tính diện tích của hình vuông có các cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 đến 200, thì các khai báo b, c, d là đều đúng. Nhưng khai báo C là tốt nhất và tốn ít bộ nhớ cần lưu trữ.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 35 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF