YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 50 SGK Tin học 11

Giải bài 1 tr 50 sách GK Tin học lớp 11

Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then

  • Giống nhau: cùng là câu lệnh cấu trúc rẽ nhánh, khi gặp một điều kiện nào đó thì chọn thực hiện thao tác thích hợp
  • Khác nhau: trong câu lệnh if-then dạng thiếu, nếu điều kiện không đúng thì thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình, còn trong câu lệnh if-then dạng đủ, nếu điều kiện không đúng thì thực hiện công việc 2, sau đó mới thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 50 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON