YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 51 SGK Tin học 11

Giải bài 8 tr 51 sách GK Tin học lớp 11

Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau t tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không kì hạn không được tính lãi kép.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Chương trình cài đặt:

program Bai8;

uses crt;

var A, B, St, Luu : real; n: byte;

begin

clrscr;

write('Nhap so tien gui: '); readln(a);

write('Nhap so tien nhan: '); readln(b);

luu:=A; n:=0; st:=a;

while St<=B do

begin

St:=St+luu*0.003;

n:=n+1;

end;

writeln('So thang can la: ',n);

readln

end.

Khi chạy chương trình, với số tiền gửi ban đầu là 20000000 đồng. Muốn có được số tiền sau khi rút về là 25000000 đồng thì phải mất 112 tháng.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 51 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON