RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 51 SGK Tin học 11

Giải bài 4 tr 51 sách GK Tin học lớp 11

Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:

\(a) \space z= \begin{cases}x^2+y^2 & nếu\space\space x^2+y^2 \leq 1\\ x+y & nếu \space\space x^2+y^2 > 1\space và\space y\geq x\\ 0,5 & nếu \space\space x^2+y^2 >1 \space và\space y < x \end{cases}\)

\(b)\space z=\begin{cases}|x|+|y| & Nếu\space điểm (x;y) \space thuộc \space hình \space tròn \space bán \space kính \space r (r > 0), \space tâm (a; b).\\x+y & Trong \space trường \space hợp \space còn \space lại\end{cases}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Viết câu lệnh rẽ nhánh:

a)

if sqr(x) + sqr(y)<= 1 then z:= sqr(x) + sqr (y)

else

if y >= x then z:= x + y else z:= 0.5;

b) if sqr (x-a)+sqr (y-b) <= sqr(r) then z:= abs (x)+abs (y) else z:= x + y; 

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 51 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)