YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 51 SGK Tin học 11

Giải bài 6 tr 51 sách GK Tin học lớp 11

Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi bao nhiêu con mỗi loại?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Chương trình cài đặt:

program Bai6;

uses crt;

var x, y:byte;

begin

clrscr;

for x:=1 to 36 do

for y:=0 to 20 do

if (x+y=36) and (2*x+4*y=100) then

begin

writeln('Co ',x,' con Ga');

write('Co ',y,' con Cho');

end;

readln

end.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 51 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON