ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 9 phần Language Focus - Saving energy

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 7 tiếng Anh lớp 9 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1