YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  There’s nothing good on TV. Why don’t you turn it _________ ?

  • A. on
  • B. down
  • C. off
  • D. up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12912

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA