YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  _______, the athlete broke the world's record with two attempts.

  • A. Surprise 
  • B. Surprised   
  • C. Surprising 
  • D. Surprisingly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2529

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF