YOMEDIA

Hỏi đáp về Hệ sinh thái - Sinh học 9

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (22 câu):

 • Chương Mã Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Mai Vàng Cách đây 2 năm

  Cho ví dụ về mối quan hệ cùng loài và mối quan hệ khác loài

  Nêu giới hạn sinh thái của cá rô phi ở Việt Nam ( bao gồm giới hạn chịu đựng, điểm cực thuận, điểm gây chết )

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trọng Nhân Cách đây 2 năm

  +Nêu ai trò của iệc bảo vệ tài nguyên ,thiên nhiên và tài nguyên sinh vât

  + Nêu vai trò của con người trong việc cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 2 năm

  hãy cho vd về 1 hệ sinh thái,phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái đó

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 2 năm

  Bài 1: Một đoạn ADN nhân đôi 1 số đợt. Trong tổng số ADN con sinh ra thấy có 6 mạch đơn đều chứa các nucleotit tự do, 2 mạch đơn còn lại có nguồn gốc từ ADN ban đầu. Mạch thứ nhất của ADN ban đầu có A =225 và G= 375 và mạch thứ hai của ADN đó có A=300 và G= 600. Tính số nucleotit từng loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên của ADN ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh Cách đây 2 năm

  Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần chín trong hệ sinh thái đó ( nhân tố vô sinh , hữu sinh , các thành phần sinh vật )

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 2 năm

  dựa vào yếu tố nào để xếp đất là nguồn tài nguyên tái sinh

  ~ mai mình thi rồi giúp mình với cảm ơn ~

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 năm

  trong nông nghiệp để tiêu diệt sâu đục thân lúa người ta thả ong mắt đỏ lên ruộng lúa . Đây là hiện tượng gì?nêu ý nghĩa sinh học và ý nghĩa thực tế của hiện tượng này

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 2 năm

  xét quần thể gồm 1000 cá thể trong đó 500 cá thể có kiểu gen AA, 200 cá thể có kiểu gen Aa, số còn lại có kiểu gen aa

  a, tính tần số các alen A, a của quần thể

  b, tần số các KG của quần thể từ đó suy ra cấu trúc di truyền của quần thể

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 2 năm

  Trong thực tế sản xuất cần làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật làm giảm năng suất vật nuôi cây trồng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 2 năm

  Ưu điểm và triển vọng của phương pháp vi nhân giống, nêu những thành tựu của vi nhân giống ở Việt Nam?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt Cách đây 2 năm

  Nêu đặc điểm các mối quan hệ khác loài. Lấy ví dụ minh họa

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 2 năm

  thế nào là cân bằng sinh học trong quần xã

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 2 năm

  1. Phân biệt quần thể với tập hợp cá thể ngẫu nhiên

  2. Phân biệt quần thể SV và quần xã SV

  3. Biện pháp tránh thoái hóa do giao phối gần ở vật nuôi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 2 năm

  Mật độ cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 2 năm

  Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tia ở thực vật là mối quan hệ gì ? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tia diễn ra mạnh mẽ .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 2 năm

  Lưới thức ăn là gì? Cho 1 sơ đồ lưới thức ăn sau:

  (1) (2) (3) (6) (5) (4)

  Hãy xác định tên các sinh vật cho mỗi mắt xích trong lưới thức ăn

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 năm

  1/Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển? Nêu các biện pháp bảo vệ.

   2/ Thế nào là quần thể sinh vật? Các cá thể trong quần thể có quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh nhau trong những điều kiện nào? Ý nghĩa của mối quan hệ đó

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Phương Khanh Cách đây 2 năm

  Hãy nêu những tính chất về số lượng và thành phần loài của quần xã ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 2 năm

  Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 2 năm

  Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 2 năm

  Vì sao quần thể người lại có một số đặc điểm mà quần thể sinh vật khác không có ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA