ADMICRO
VIDEO

Bài tập 12 trang 114 SBT Sinh học 9

Giải bài 12 tr 114 sách BT Sinh lớp 9

Phá rừng lấy gỗ, lấy đất trồng trọt, chăn nuôi, lấy đất dịnh cư và quá trình đô thị hoá đã dẫn tới hậu quả nào sau đây?

A. Làm mất đi nhiều loài sinh vật, mất nơi ở của động vật.

B. Gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, thay đổi khí hậu.

C. Làm nguồn nước bị cạn kiệt, gây xói mòn, thoái hoá đất, gây lũ lụt...

D. Cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

Phá rừng lấy gỗ, lấy đất trồng trọt, chăn nuôi, lấy đất dịnh cư và quá trình đô thị hoá đã dẫn tới hậu quả:

  • Làm mất đi nhiều loài sinh vật, mất nơi ở của động vật.
  • Gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, thay đổi khí hậu
  • Làm nguồn nước bị cạn kiệt, gây xói mòn, thoái hoá đất, gây lũ lụt.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 114 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF