ADMICRO
VIDEO

Bài tập 37 trang 119 SBT Sinh học 9

Giải bài 37 tr 119 sách BT Sinh lớp 9

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp và ghi kết quả ghép vào cột C.

Thời kì phát triển xã hội

(A)

Tác động của con người tới môi trường

(B)

Kết quả ghép

(C)

1. Nguyên thuỷ

2. Xã hội nông nghiệp

3. Xã hội công nghiệp

a) Phá rừng lấy đất trồng trọt và chăn thả gia súc

b) Phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghiệp hoá chất....

c) Săn bắt động vật và hái lượm

d) Lấy đất rừng để định cư và sản xuất nông nghiệp

e) Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh và dân số cũng gia tăng nhanh

g) Dùng lửa làm chín thức ăn, xua đuổi và săn bắt động vật

1...........

2...........

3............

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

Thời kì phát triển xã hội

(A)

Tác động của con người tới môi trường

(B)

Kết quả ghép

(C)

1. Nguyên thuỷ

2. Xã hội nông nghiệp

3. Xã hội công nghiệp

a) Phá rừng lấy đất trồng trọt và chăn thả gia súc

b) Phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghiệp hoá chất....

c) Săn bắt động vật và hái lượm

d) Lấy đất rừng để định cư và sản xuất nông nghiệp

e) Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh và dân số cũng gia tăng nhanh

g) Dùng lửa làm chín thức ăn, xua đuổi và săn bắt động vật

 1 - c, g

   2 - a, d 

 3 - b, e

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 119 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF