ADMICRO
VIDEO

Bài tập 16 trang 115 SBT Sinh học 9

Giải bài 16 tr 115 sách BT Sinh lớp 9

Nhận xét câu sau đây: Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường và làm suy thoái môi trường.                                                                               

A. Đúng.                                                         B. Sai.

C. Không đúng và cũng không sai.                D. Không có ý kiến gì.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

  • Nhận xét câu sau đây: Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường và làm suy thoái môi trường là đúng

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 115 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF