Sinh học 9 Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật


Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu những ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nhiệt độ và độ ẩm môi trường đến các đặc điểm về sinh thái, sinh lí và tập tính của sinh vật từ đó giải thích được sự thích nghi của sinh vật.

Tóm tắt lý thuyết

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật

 • Nhiệt độ môi trường đã ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí, tập tính của sinh vật.
  • Thực vật vùng nóng thường có lá màu xanh quanh năm còn động vật kích thước cơ thể nhỏ hơn, cơ thể màu đậm hơn.
  • Thực vật vùng lạnh thay đổi màu sắc lá khi nhiệt độ thay đổi còn động vật có bộ lông dày và dài hơn, kích thước cơ thể lớn hơn.

Sự thay đổi màu lá theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường

Sự thay đổi màu lá theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường

 

Chồi cây ở ôn đới được bảo vệ trong vảy màng bao bọc

Chồi cây ở ôn đới được bảo vệ trong vảy màng bao bọc

 

Gấu bắc cực

 

gấu ngựa VN

Gấu ngựa Việt Nam

 • Đa số các loài sống trong phạm vi nhiệt độ 0-50oC. Tuy nhiên cũng có một số sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao.
 • Sinh vật được chia 2 nhóm:
  • Sinh vật biến nhiệt.
  • Sinh vật hằng nhiệt.

2. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật

 • Động vật và thực vật đều mang nhiều đặc điểm sinh thái thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau.
 • Thực vật chia 2 nhóm:
  • Nhóm ưa ẩm.
  • Nhóm chịu hạn.
 • Động vật chia 2 nhóm:
  • Nhóm ưa ẩm.
  • Nhóm ưa khô.

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Trình bày được sự ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm tới hình thái và sinh lí của cây.
 • Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống động vật.

Các em cố gắng luyện tập Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 43Giải bài tập Sinh học 9 Bài 43 để củng cố kiến thức. Nếu có gì còn khó khăn về Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật các em vui lòng đặt câu hỏi nằm trong phần hỏi đáp Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật để cộng đồng Sinh học của HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật ở bài sau nhé!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn