YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 tr 7 sách BT Sinh lớp 8

Máu thuộc loại mô gì? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Máu được xếp vào mô liên kết (thuộc loại mô liên kết lỏng) vì máu gồm huyết tương là dịch lỏng và các tế bào máu.

Huyết tương của máu là chất nền (chất gian bào). Các tế bào máu được tạo ra từ các tế bào gốc trong tuỷ xương. 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON