YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 9 SBT Sinh học 8

Giải bài 10 tr 9 sách BT Sinh lớp 8

Mô cơ gồm

A. Các mô cơ vân.

B. Các mô cơ trơn.

C. Các mô cơ tim.

D. Cả A, B và C. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

  • Mô cơ gồm 3 loại: mô cơ vân, mô cơ tim, mô cơ trơn.
  • Các tế bào cơ đều dài. Co vãn gán với xương, tế bào có nhiều nhân, có vân ngang. Cơ trơn tạo nên thành nội quan như dạ dày, ruột, mạch máu, bóng đái...
  • Tế bào cơ trơn có hình thoi đầu nhọn và chỉ có 1 nhân.
  • Cơ tim tạo nên thành tim. Tế bào cơ tim cũng có vân giống cơ vân, tế bào phân nhánh, có 1 nhân.
  • Chức năng của mô cơ là co dãn, tạo nên sự vận động.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 9 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON