YOMEDIA
NONE

Bài tập 29 trang 13 SBT Sinh học 8

Giải bài 29 tr 13 sách BT Sinh lớp 8

Ghép ý cột 1 với các ý cột 2 để được định nghĩa về các loại mô:

Cột 1

1. Cơ vân

2. Cơ trơn

3. Cơ tim 

Cột 2

A. Là loại cơ mà trong chất tế bào không có vân ngang.

B. Là cơ có vân ngang, tham gia cấu tạo cơ quan của hệ tuần hoàn.

C. Là loại cơ có nhiều tơ cơ dày và tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau tạo thành vân ngang, có thể quan sát được dưới kính hiển vi. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29

1. Cơ vân: Là loại cơ có nhiều tơ cơ dày và tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau tạo thành vân ngang, có thể quan sát được dưới kính hiển vi.

2. Cơ trơn: Là loại cơ mà trong chất tế bào không có vân ngang.

3. Cơ tim: Là cơ có vân ngang, tham gia cấu tạo cơ quan của hệ tuần hoàn.

⇒ Đáp án: 1-C ; 2-A; 3-B 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 13 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON