YOMEDIA
NONE

Bài tập 26 trang 12 SBT Sinh học 8

Giải bài 26 tr 12 sách BT Sinh lớp 8

Chọn đáp án điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau đây:

Chức năng của mô thần kinh là ...(1)… và điều hoà hoạt động của các cơ quan

Chức năng của mô biểu bì là ...(2)...

A. bảo vệ, hấp thụ và tiết

B. tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin

C. tạo ra bộ khung cho tế bào 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

Chức năng của mô thần kinh là tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều hoà hoạt động của các cơ quan. Chức năng của mô biểu bì là bảo vệ, hấp thụ và tiết

⇒ Đáp án: 1-B; 2-A 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 12 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON