YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 17 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 tr 17 sách GK Sinh lớp 8

Phân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau:

  Mô biểu bì Mô liên kết Mô cơ Mô thần kinh
Đặc điểm cấu tạo        
Chức năng        
ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

  Mô biểu bì Mô liên kết Mô cơ Mô thần kinh
Đặc điểm cấu tạo Tế bào xếp xít nhau Tế bào nằm trong chất cơ bản Tế bào dày, xếp thành lớp, thành bó Nơron có thân nối với sợi trục và các sợi nhánh
Chức năng Bảo vệ, hấp thụ, tiết Nâng đỡ (máu vận chuyển các chất) Co dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và vận động của cơ thể

- Tiếp nhận kích thích

- Dẫn truyền xung thần kinh

- Xử lí thông tin

- Điều hòa hoạt động các cơ quan

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 17 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON