YOMEDIA
NONE

Bài tập 30 trang 84 SBT Sinh học 8

Giải bài 30 tr 84 sách BT Sinh lớp 8

Điền dấu X vào ô phù hợp trong bảng sau:

 

Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

Nồng độ các chất hoà tan loãng

 

 

Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc

 

 

Nồng độ các chất thải và các chất độc thấp

 

 

Nồng độ các chất dinh dưỡng cao

 

 

Nồng độ các chất dinh dưỡng thấp

 

 

Nồng độ các chất thải và các chất độc cao

 

 


 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

 

Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

Nồng độ các chất hoà tan loãng

X

 

Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc

 

X

Nồng độ các chất cặn bã và các chất độc thấp

X

 

Nồng độ các chất dinh dưỡng cao

X

 

Nồng độ các chất dinh dưỡng thấp

 

X

Nồng độ các chất cặn bã và các chất độc cao

 

X

 
 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 84 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF