ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 79 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 tr 79 sách BT Sinh lớp 8

Cơ quan bài tiết có vai trò

A. Đảm bảo cho thành phần ở môi trường trong ổn định.

B. Tạo điều kiện cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

C. Thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

D. Cả A, B và C. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Các cơ quan thận, phổi, da là các cơ quan bài tiết ngoài biết tiết các chất độc nó còn giữ cân bằng pH máu đảm bảo cho quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

⇒ Đáp án: D 

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 79 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1