ADMICRO
UREKA

Bài tập 1-TN trang 89 SBT Sinh học 8

Giải bài 1-TN tr 89 sách BT Sinh lớp 8

Da có cấu tạo gồm

A. 1 lớp.                     B. 2 lớp.

C. 3 lớp.                     D. 4 lớp. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Cấu tạo da gồm 3 lớp: lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-TN trang 89 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF