YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 91 SBT Sinh học 8

Giải bài 15 tr 91 sách BT Sinh lớp 8

Lớp mỡ dưới da có vai trò gì?

A. Tăng sinh nhiệt.

B. Chống mất nhiệt, có tác dụng như lớp đệm.

C. Giảm thoát nhiệt.

D. Tăng thoát nhiệt. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Lớp mỡ dưới da chứa mở dự trữ, có vai trò cách nhiệt, chống mất nhiệt.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 91 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF