YOMEDIA
NONE

Bài tập 22 trang 93 SBT Sinh học 8

Giải bài 22 tr 93 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điển kết quả vào cột 3.

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Lớp biểu bì

2. Lớp bì

3. Lớp mỡ dưới da

A. là mô liên kết sợi có các thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn.

B. là mỡ dự trữ.

C. có tầng sừng, tế bào biểu bì sống, các hạt sắc tố.

1...

2...

3...

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

⇒ Đáp án: 1. C        2. A      3. B

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 93 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF