YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 89 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 tr 89 sách BT Sinh lớp 8

Da có cấu tạo gồm

A. Lớp bì, lớp biểu bì.

B. Lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da.

C. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ dưới da.

D. Lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Cấu tạo da gồm 3 lớp : lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 89 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF