YOMEDIA
NONE

Bài tập 21 trang 92 SBT Sinh học 8

Giải bài 21 tr 92 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điển kết quả vào cột 3. 

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Lớp biểu bì

2. Lớp bì

3. Lớp mỡ dưới da

A. tiếp nhận kích thích, điều hoà nhiệt.

B. bảo vệ lớp da bên trong, ngăn cản vi khuẩn xâm nhập.

C. dự trữ mỡ, chống tác động cơ học.

1...

2...

3...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

⇒ Đáp án: 1. B         2. A         3. C

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 92 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF