AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 41 Cấu tạo và chức năng của da

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 41 về Cấu tạo và chức năng của da online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da
  • B. Lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da và lớp cơ
  • C. Lớp bì, lớp mỡ dưới da và lớp cơ
  • D. Lớp biểu bì, lớp bì và lớp cơ
  • A.  Bảo vệ, điều hòa thân nhiệt và vận động
  • B. Bảo vệ, cảm giác, điều hòa thân nhiệt và bài tiết
  • C. Bảo vệ, cảm giác và vận động
  • D. Bảo vệ, vận động, điều hòa thân nhiệt và bài tiết
  • A. Tầng sừng và tuyến nhờn 
  • B. Tầng sừng
  • C. Tâng sừng và lớp bì
  • D. Lớp bì và tuyến nhờn
  • A. Lớp biểu bì
  • B. Lớp mỡ dưới da
  • C. Lớp bì  
  • D. Cả ba đáp án trên đều đúng
  • A. Tầng tế bào sống của lớp bì
  • B. Lớp biểu bì
  • C. Lớp mỡ dưới da
  • D. Tầng sừng của lớp bì
AMBIENT
?>