YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 174 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 tr 174 sách GK Sinh lớp 7

Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong quá trình tiến hóa, sự hoàn chỉnh các cơ quan di chuyển tạo điều kiện cho con vật có nhiều hình thức di chuyển (bồ câu, châu chấu) thích nghi với điều kiện sống của chúng. Ở từng cơ quan vận động, các động tác cũng dần dần linh hoạt, đa dạng hơn thích nghi với điều kiện sống của loài (bàn tay khỉ thích nghi với sự cầm nằm, leo trèo ...).

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 174 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON