YOMEDIA

Hỏi đáp về Môi trường sống và sự vận động, di chuyển - Sinh học 7

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (39 câu):

 • Thùy Trang Cách đây 3 tuần

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Mai Thuy Cách đây 3 tuần

  Bảng. Sự phức tạp hóa và phân hóa cơ quan di chuyển ở động vật

  Đặc điểm cơ quan di chuyển

  Tên động vật

  Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định

   

   

  Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo

   

   

  Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản (mấu lồi cơ và tơ bơi)

   

   

  Cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi phân đốt

   

   

  Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau

  5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi

   

  2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy

   

  Vây bơi với các tia vây

   

  Chi năm ngón có màng bơi

   

  Cánh được cấu tạo bằng lông vũ

   

  Cánh được cấu tạo bằng màng da

   

  Bàn tay, bàn chân cầm nắm

   

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huyền Trang Cách đây 2 tháng
  Làm thế nào để diệt chuột mà không gây ô nhiễm môi trường

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bitch Lasanga Cách đây 1 năm

  Đặc điểm nào giúp chim cánh cụt thích nghi được với khí hậu giá lạnh ở vùng cực ?

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bitch Lasanga Cách đây 1 năm

  3. Gấu trắng, chim cánh cụt phân bố ở vùng khí hậu nào ?

  A. Nhiệt đới              B. Xích đạo

  C. Ôn đới                   D. Vùng cực

  01/01/1970 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Thuy Cách đây 1 năm

  nêu và giải thích các đặc điểm về cấu tạo tập tính của đvật ở mt đới lạnh đới nóng

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 2 năm

  Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 2 năm

  Tại sao thú có khả năng sống ở nhiều môi trường?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 2 năm

  Tại sao thú có khả năng sống ở nhiều môi trường?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 2 năm

  Câu 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyền hoặc chi’ có một hình thức di chuyển. Câu 2: Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 2 năm

  Trình bày hướng tiến hóa của hệ thần kinh và cơ quan di chuyển

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 2 năm

  Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 2 năm

  Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 2 năm

  Tại sao thú có khả năng sống ở nhiều môi trường?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 2 năm

  XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ

  1:Hãy trình bày tóm tắt nội dung chính của băng hình

  2:Thú sống ở môi trường nào

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • May May Cách đây 2 năm

  Động vật phân bố chủ yếu ở đâu

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 2 năm

  1) Đặc điểm cơ ngực bộ chim bay.

  2) Môi trường sống của các bộ chim

  HELP ME

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh Cách đây 2 năm

  Vì sao động vật có thể sống ở khắp nơi trên trái đất ?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 2 năm

  Câu 6: Trình bày khái niệm sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi. Cho ví dụ minh họa. Nêu đặc điểm của sự sinh trưởng và sự phát dục ở vật nuôi.

  Câu 7: Em hãy cho biết mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi

  Câu 8: Em hãy cho biết một số phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn.

  Câu 9: Trình bày vai trò của chuồng nuôi. Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh

  Câu 10: Thế nào là Vắc xin? Kể tên một số loại vắc xin và tác dụng của loại vắc xin đó trong phòng bệnh vật nuôi

  trả lời hộ mình với cảm ơn hihi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 2 năm

  1. Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của giới động vật ? cho ví dụ ?

  2, Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới động vật ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 2 năm

  Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyền hoặc chi’ có một hình thức di chuyển

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 2 năm

  1 . Vì sao dơi và cá voi lại được xếp vào bộ thú ?

  2. Vì sao lớp thú có khả năng sống được ở nhiều môi trường ?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 2 năm

  neu moi truong song ,di chuyen, kiem an, sinh san cua thu bay luon, thu o nuoc, thu o dat, thu song trong dat

  neu ai bt thi giup minh vs nha vui

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 2 năm

  thú có nhưng cách di chuyển như thế nào

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 năm

  Câu 1:tìm hiểu môi trường sống và sự di chuyển của thú?

  Câu 2:hoạt động kiếm ăn và chế độ ăn của thú

  câu 3: sự sinh dưỡng của thú

  (Ai trả lời giùm mình với mình xin cảm ơn) ^^

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA