YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 165 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 165 sách GK Sinh lớp 7

Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Dựa vào bộ răng để phân biệt ba bộ thú. Đó là:

  • Bộ ăn sâu bọ có cấu tạo răng: Các răng đều nhọn.
  • Bộ gặm nhấm có cấu tạo răng: Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm.
  • Bộ ăn thịt có cấu tạo răng: Răng nanh dài nhọn, răng hàm rẹp bền và sắc.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 165 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON