YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 99 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 tr 99 sách BT Sinh lớp 6

Nhờ đâu mà thực vật có khả năng giữ đất, chống xói mòn?

A. Nhờ bộ rễ cây có tác dụng giữ đất.

B. Nhờ thân và lá cây cản bớt sức nước chảy khi mưa lớn.

C. Cả A và B.

D. Cả A và B đều không đúng. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhờ bộ rễ cây có tác dụng giữ đấ và nhờ thân và lá cây cản bớt sức nước chảy khi mưa lớn mà thực vật có khả năng giữ đất, chống xói mòn

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 99 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON