YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14 trang 101 SBT Sinh học 6

Giải bài 14 tr 101 sách BT Sinh lớp 6

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có................., nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

A. hệ rễ giữ đất.

B. tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.

C. rễ, thân, lá cấu tạo đa dạng.

D. cả A và B. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sụt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 101 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF