YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 47 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước giúp các em học sinh giải thích được nguyên nhân của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt) từ đó nêu được vai trò của thực vật trong việc giữ gìn đất, bảo vệ nguồn nước ngầm. Từ những nhận thức trên, xác định được ý thức và trách nhiệm và trách nhiệm bảo vệ thực vật, thể hiện bằng hành động cụ thể hàng ngày (như không phá hoại cây cối, tham gia trồng và chăm sóc cây cối ở gia đình, nhà trường và địa phương) phù hợp với lứa tuổi.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF