YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 79 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 tr 79 sách GK Sinh lớp 6

Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: "Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân".

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Ý nghĩa của câu tục ngữ "một hòn đất nỏ bằng giỏ phân" là: Khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều muối khoáng. Mặt khác, khi đất được phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh, mầm cỏ dại cũng bị diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 79 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON