YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 42 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 tr 42 sách BT Sinh lớp 6

Cây hô hấp cần sử dụng chất nào sau đây làm nguyên liệu?

A. Chất hữu cơ.                   

B. Nước.

C. Khí cacbônic.                 

D. Khí nitơ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Cây hô hấp cần sử dụng chất hữu cơ và khí oxi làm nguyên liệu. 

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 42 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON