ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 11 trang 42 SBT Sinh học 6

Giải bài 11 tr 42 sách BT Sinh lớp 6

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp nào sau đây?

A. Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp.

B. Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn.

C. Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước.

D. Cả A, B và C. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 

Cây sử dụng chất hữu cơ và ôxi làm nguyên liệu cho quá trình hô hấp.

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp:

  • Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp.
  • Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn
  • Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước, …

⇒ Đáp án: D 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 42 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1