ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 73 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 tr 73 sách BT Sinh lớp 6

Quan sát hình 39.2 SGK. Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ.

Hãy cho biết:

1. Đặc điểm túi bào tử của dương xỉ?

2. Dương xỉ sinh sản, phát triển nòi giống bằng gì?

3. Cây dương xỉ con mọc ra từ đâu? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

1. Đặc điểm túi bào tử của dương xỉ:

  • Túi bào tử nằm ở dưới các lá già của cây dương xỉ.
  • Túi bào tử chứa các bào tử.
  • Vách túi bào tử có một vòng cơ với màng tế bào dày lên. Vòng cơ có tác dụng mở ra khi túi bào tử chín làm các bào tử rơi ra.

2. Dương xỉ sinh sản, phát triển nòi giống bằng bào tử.

3. Cây dương xỉ con mọc ra từ nguyên tản (Nguyên tản phát triển từ bào tử). 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 73 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1