YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 39 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ giúp các em học sinh hiểu thêm về Quyết (Cây dương xỉ) là thực vật có rễ, thân, lá, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử.

và nêu được đặc điểm chung của nhóm quyết thông qua đaị diện cây dương xỉ.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF