ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 82 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 tr 82 sách BT Sinh lớp 6

Đế nhận biết một cây thuộc Dương xỉ căn cứ vào

A. lá non cuộn tròn ở đầu lá.

B. lá già xẻ thuỳ.

C. mặt dưới lá có các đốm nhỏ màu xanh đến nâu đậm.

D. cả A và C. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Đế nhận biết một cây thuộc Dương xỉ căn cứ vào lá non cuộn tròn ở đầu lá và mặt dưới lá có các đốm nhỏ màu xanh đến nâu đậm.

⇒ Đáp án: D 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 82 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1