YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 117 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 117 sách GK Sinh lớp 6

Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.

Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.

Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 117 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF