YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 117 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 117 sách GK Sinh lớp 6

Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Các chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạo
1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lòng hút.
2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Trao đổi khí và môi trường bên ngoài và thoát hơi nước. b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây.
3. Thực hiện thụ phẩn, thụ tinh, kết hạt và tạo quà c. Gồm vỏ quả và hạt
4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây. d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái.
5. Nảy mầm thành cây con. duy trì và phát triển nòi giống. e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khỉ đóng mở được.
6. Hấp thu nước và các muối khoáng cho cây. g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dư trữ.

1. (c); 2. (e) ; 3. (d) ; 4.(b) ; 5. (g) ; 6. (a).

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 117 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON