ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 117 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 117 sách GK Sinh lớp 6

Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
Các chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạo
1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lòng hút.
2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Trao đổi khí và môi trường bên ngoài và thoát hơi nước. b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây.
3. Thực hiện thụ phẩn, thụ tinh, kết hạt và tạo quà c. Gồm vỏ quả và hạt
4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây. d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái.
5. Nảy mầm thành cây con. duy trì và phát triển nòi giống. e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khỉ đóng mở được.
6. Hấp thu nước và các muối khoáng cho cây. g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dư trữ.

1. (c); 2. (e) ; 3. (d) ; 4.(b) ; 5. (g) ; 6. (a).

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 117 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Minh

  A. Cây thường có các rễ chống, rễ thở

  B. Thân mọng nước, lá tiêu biến thành gai.

  C. Thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn để nhận được nhiều ánh sáng hơn.

  D. Rễ ăn sâu và lan rộng, thân thấp, phân nhiều cành, lá thường có lớp sáp hoặc lông

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Vân

  A. Thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn để nhận được nhiều ánh sáng hơn.

  B. Cây thường có các rễ chống, rễ thở

  C. Thân mọng nước, lá tiêu biến thành gai.

  D. Rễ ăn sâu và lan rộng, thân thấp, phân nhiều cành, lá thường có lớp sáp hoặc lông

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  A. Cây thường có các rễ chống, rễ thở

  B. Thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn để nhận được nhiều ánh sáng hơn.

  C. Rễ ăn sâu và lan rộng, thân thấp, phân nhiều cành, lá thường có lớp sáp hoặc lông

  D. Thân mọng nước, lá tiêu biến thành gai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  A. Thân mọng nước, lá tiêu biến thành gai.

  B. Thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn để nhận được nhiều ánh sáng hơn.

  C. Cây thường có các rễ chống, rễ thở

  D. Rễ ăn sâu và lan rộng, thân thấp, phân nhiều cành, lá thường có lớp sáp hoặc lông

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  A. Rễ ăn sâu và lan rộng, thân thấp, phân nhiều cành, lá thường có lớp sáp hoặc lông

  B. Phiến lá to, giúp lá dễ nổi, tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng

  C. Cây thường có các rễ chống, rễ thở

  D. Phiến lá nhỏ, dài, mảnh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vu Thy

  A. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

  B. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

  C. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước

  D. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  A. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước

  B. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

  C. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

  D. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  A. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

  B. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

  C. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

  D. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  A. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

  B. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

  C. Hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây

  D. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường ngoài và thoát hơi nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  A. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái

  B. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút

  C. Gồm vỏ quả và hạt

  D. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhật Nam

  A. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái

  B. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút

  C. Gồm vỏ quả và hạt

  D. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  A. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây

  B. Gồm vỏ quả và hạt

  C. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái

  D. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  A. Sự dẫn truyền của bó mạch vùng thân
  B. Sự phân chia của mô phân sinh ngọn
  C. Quá trình quang hợp ở lá
  D. Tất cả các phương án đưa ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Linh

  A. Đoạn, chúc, nứa, hồng, na

  B. Bần, sú, vẹt, mắm, đước

  C. Giang, si, vẹt, táu, lim

  D. Bụt mọc, sưa, hoàng đàn, tuế, mun

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  A. Giúp cây dự trữ chất dinh dưỡng

  B. Giúp cây hấp thụ nước và muối khoáng triệt để hơn

  C. Giúp cây dễ dàng nổi trên mặt nước

  D. Giúp cây đào thải các chất dư thừa ra ngoài cơ thể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1