ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 16 trang 84 SBT Sinh học 6

Giải bài 16 tr 84 sách BT Sinh lớp 6

Các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự:

A. Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài.

B. Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi.

C. Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài.

D. Lớp – Bộ - Ngành – Họ - Chi – Loài. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

 
 

Các bậc phàn loại từ cao đến thấp theo trật tự: Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài.

⇒ Đáp án: C 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 84 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1