ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 141 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 141 sách GK Sinh lớp 6

Kế những ngành thực vật đã học và nêu đặc điếm chính của mỗi ngành đó.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Giới thực vật:

Thực vật bậc thấp (các ngành tảo)

Thực vật bậc cao (rễ giả, rễ thật, nghành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần, ngành hạt kín).

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 141 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1